Ägolängd

bild1

 

                                                                                                                         Gereon Petersson , troligen med familjemedlemmar

 

Klicka på nedanstående länk för att se vilka som ägt och brukat Dockekulla gård.

 

                                                           Ägolängd Dockekulla

 

Och för att se lite mer om ägarna och deras familjer, scrollar du ner på den här sidan

 

 

p e dockberg

 

                                                                                                                   Per-Erik Dockberg med hästar vid Dockekulla ladugård

 

—————————————– —————————————————————————

 

 

00.

                      Gudmund Stephansson

                      hust. Cherstin Larsdotter

                      barn:  Stephan

                                Lars

                                Britta

                                Cherstin

                                Lena

Skrivs i HFL 1733-47 under ”Dåckekulla”. Möjligen tar hans son över senare.

—————————————————————————————————————-

0.

                      Stephan Gudmundsson

                      hust. Brita Persdotter

                      barn:  Helena

Son till ovanstående.  Finns i HFL 1733-47.

—————————————————————————————————————-

Stephan Håkansson  f.   1716 i Kätt. sn               Död 1795.

                      hust. Anna  Jonasdotter   f.  ca 1721 i Tjärstad sn.    död 1797

 barn:  Petter f. ca 1757

Ingeborg  f. ca 1767

Johan  f. ca 1764

Stephan finns med i längden från 1778-82 under Dockekulla.

Dottern Ingeborg gifter sig med Pehr Isaksson 1786 och de tar då troligen över gården

Stephan dör av ”ålderskrämpor”,  79 år gammal. Hustrun Anna dör 1797 av ”feber”.

—————————————————————————————————————-

  

2.

Lars Andersson   f. ca 1717

                      hust. Catharina  f. ca 1735   död 1795

                                                          barn:  Gudmund f. ca 1857.           Tjänar ca 1779 i Långnäs.

                                Brita   f. ca 1754     Död 1786

          Anders  f. ca 1757

Lars finns i längden 1778-82 under Dockekulla.

Sonen Anders flyttar ca 1782-83 till St. Lars församling.

Dottern Brita gifter sig ungefär då med Jonas Gustafsson, och de tar då troligen över gården.

—————————————————————————————————————-

3.

Pehr Isacsson  f. 1755 i Wist sn.

                      hust. Ingeborg Stephansdotter  f. 1767 i Kätt. sn

 barn:  Isac  f. 1786 i Kätt. sn

Anna Lisa f. 1789  i Kätt. sn

Jöns  f. 1792 i Kätt. sn.

Catharina f. 1795 i Kätt. sn

Lena    f. 1797 i Kätt. sn.

Han kom 1784 från Vist socken. Han skrivs som ”dräng” i vigselboken.  Gifte sig 1786 med dottern till ägaren.

Och de tar då troligen över gården.  Familjen flyttar sedan 1798 till Vist socken.

—————————————————————————————————————-

4.

                      Jonas Gustafsson  f. 1752 i Eneby sn.

                      1hust.  Brita Larsdotter  f.  ca 1754     Död  1783

                      2hust. Maria Persdotter f. 1758 i Tjärstad sn.

                      barn:  Catharina  f. 1785 i Kätt. sn

                                 Stina  f. 1789 i Kätt. sn

                                 Anna  f. 1793 i Kätt. sn

Jonas gifter sig med dottern till ¼  ägaren Lars Andersson 1783,  och de tar troligen över gården då.  Men hustrun dör 1783.
Jonas gifter då om sig, 1786,  med Maria Persdotter.    Familjen flyttar 1798 till Åtvids socken.

—————————————————————————————————————-

 

 

7.

                                Johan Svensson f. 1786 i Kätt. sn.                         Död 1864.

                      hust: Anna Simonsdotter f. 1780 i Kätt. sn.                  Död 1852.

                      barn: Anna Lena  f. 1813 i Kätt. sn.

                                                                          Cajsa  f.  1815 i Kätt. sn.                                      Död 1816.

                               Stina Cajsa   f. 1818 i Kätt.sn.

                      styvsöner: Johan Petter Jonsson  f. 1800 i Kätt. sn

                           Simon Jonsson   f. 1802 i Kätt. sn.

                             Salomon Jonsson  f. 1810 i Kätt. sn.

Bror till Nr 10,  Eric Svensson.

 

Far till Nr 9`s och Nr 13´s hustrur.

Johan var son till bonden Sven Johansson i Långnäs.

Hustrun är först gift med ¼ bonden Jonas Persson från Långnäs. Denne dör 1810 i Lungsot.

Johan är  först dräng på gården, han kom dit 1812, men gifter sig 1813 med änkan.

År 1822 flyttar han med familjen till Dockekulla där han blir ägare till 5/16.

 Dottern Stina Cajsa gifter sig 1835 med Petter Olofsson. De övertar då 3/16 av gården, och Johan har då kvar 1/8.

I längden 1841-45 står det att han äger 1/8 och att han arrenderar ut den till mågen Petter Olofsson.

År 1852 gifter sig dottern Anna Lena. Hon och maken övertar då 1/16 av Dockekulla.

Johan har då kvar 1/16, men den arrenderar han ut till Anna Lena och maken.

 Johans hustru, Anna Simonsdotter, dör 1852 av ålderdom 71 år gammal, och Johan dör 9/4 1864,  77 år gammal.

Johans del övertas då av dottern Anna Lena och maken Karl Johan Persson.

—————————————————————————————————————-

8.

                                               Johan Johansson   f. 1790  i Kätt. sn                    Död 1862

                      hust. Anna Stina Danielsdotter  f. 1794 i Hägerstad sn.

                      barn:  Jonas Peter  f. 1817 i Kätt. sn.

                                Carl Johan  f. 1819 i Kätt. sn.

                                                                   Stina Cajsa   f. 1822 i  Kätt. sn.              Död 1840

Kusin med Nr 7 Johan Svensson och Nr 11  Eric Svensson.

 

Bror till Nr 12  Salomon Johansson.

 Han bor med föräldrar och syskon i Beta där fadern är bonde.

Johan flyttar 1806 till Långnäs och till bonden Gudmund Johansson, som troligen var hans farbror.  Han skrivs som ”gossen” där.
Han flyttar hem till Beta igen 1807.

 År 1809 flyttar han till Åtvids socken, för att 1812 åter komma hem till Beta.  Troligen för att fadern dör det året.

 Han stannade i Beta till 1816, då han flyttar till Långnäs, där han skrivs som 1/8 brukare.

Det är troligen en annan farbror, Sven Johansson, som dött, och då arrenderar han  sterbhusets ägor.   Han skrivs också som 1/16 brukare i Dockekulla.

 I nästa längd, 1817-21, står han som 1/8 bonde i Långnäs, och arrenderar 1/16 i Dockekulla.  Han gifte sig 1817.

 I nästa längd står att han äger 3/16 av Dockekulla, hur länge han gjort detta är osäkert.

 Ca 1829 övertar kusinen Eric Svensson 1/8 av Johans del i Dockekulla.  Denne Eric Svensson, Nr 11, är bonde i Långnäs.

 Johan har nu kvar 1/16 av Dockekulla.

 År 1838 övertar brodern Salomon Johansson , Nr 12, Johans del i Dockekulla.

 Johan har nu ingen mark kvar där, han skrivs i längden 1846-50 som 1/8 ägare i Långnäs.  Han skrivs också som ” Kyrkvärd”.

 Johan dör 3/6 1862,  71 år gammal.   Gården i Långnäs övertas av Petter Olofsson.      Hustrun till Johan skrivs ” på undantag”.

—————————————————————————————————–

9.

 

                 Petter Olofsson   f. 1807 i Kätt. sn.                         Död 1870

                      1hust. Stina Cajsa Johansdotter  f. 1818 i Kätt. sn.       Död 1846.

                      barn: Johan Petter  f. 1838 i Kätt. sn.

                               Anna Maria   f. 1844 i Kätt. sn.

                      2.hust.  Anna Lena Nilsdotter  f. 1810 i Kätt. sn.         Död 1874

                      barn i tidigare äktenskap med Gudmund Johansson:

                               Brita Christina  f. 1832 i Kätt. sn.

                               Carl Johan  f. 1834  i Kätt. sn.

                               Lena Catharina  f. 1837 i Kätt. sn.

                               Nils Peter   f. 1840 i Kätt. sn.

                               Sven  f. 1844 i Kätt. sn.

Svärson till Nr 7   Johan Svensson

 

Far till Nr 15 Johan Peter Pettersson och Nr 16  Anna Maria Pettersdotter

 

Han bor med föräldrar, Olof Detlovsson och Maja Nilsdotter,  och syskon i Hålebo.

Syskonen var: Stina Kajsa f. 1795, Nils  f. 1797, Anders f. 1800, Anna Maja f. 1810.

Fadern var bonde i Hålebo, men han dör 1823.  Alla barnen får en del av dennes mark, men på Petter finns inget markerat att han fick något.
Han flyttar 1824 till Härsjö. Där blir han dräng hos brukaren Gudmund Jaensson.

 År 1827 flyttade han från Härsjö och till Vårdnäs socken. Därifrån flyttar han 1833, och då hem till Hålebo.
Där blir han troligen dräng hos sin bror Nils, som skrivs som ”Bond.”, bonde.

 I längden 1826-31 står: ” Berömligt och Hedrande Vitsord från Vårdnäs”.

 Petter flyttar 1835 till Dockekulla där han skrivs som ” Brukaren” under bonden Johan Svensson.  Petter arrenderar troligen mark av honom.

 Petter Olofsson gifter sig 1/1 1836 med en dotter, Stina Cajsa Johansdotter, till bonden.

Han  skrivs nu både som ”Brukaren och Ägaren”.  Det står att han äger 3/16 av Dockekulla.
Denna del han troligen förvärvats av svärfadern, eftersom hans del skrivs till 1/8.

 I nästa längd, 1841-45 står att han brukar 1/8 och äger 3/16. Han arrenderar då troligen också svärfaderns mark.

 Hustrun Stina Cajsa dör 1846 av lungsot, endast 28 år gammal. Petter gifter om sig 1847 med en änka, Anna Lena Nilsdotter,  från Beta.
Hon och fyra av barnen  från det tidigare äktenskapet, flyttar till honom samma år.

Nu brukar Petter endast sina egna 3/16 av Dockekulla.

                                                I HFL 1851-55 står att han äger ¼ av hela Dockekulla, detta beroende på att han övertagit 1/16 av Eric Svensson från Långnäs.
Han övertog också 1/16 från  Johan Johansson, också han från Långnäs, men denna del skrivs på hans omyndiga barn från förra giftet.
Men Petter arrenderar den delen så länge.  Sonen Johan Peter Pettersson arrenderar all hans mark, som är på ¼ .

 Petter Olofsson dör 1870, och då tar sonen över större delen av hans mark i Dockekulla.

 Dottern Anna Maria fick 1/32 i arv.

 Hustrun Anna Lena flyttar senare under 1870 till Gröndalen under Långnäs, där sonen Sven Gudmundsson äger en gård.  Anna Lena dör 1874.

————————————————————————————————————–

 

10.

                      Eric Svensson    f. 1789 i Kätt. sn.                          Död 1852.

                      hust. Cathrina Nilsdotter f. 1790 i Vårdnäs sn.

hennes barn i förra giftet:

                      Anna Brita Johansdotter  f. 1813 i Kätt. sn.

                      Nils Gustaf Johansson     f. 1816 i Kätt. sn.

                      gemensamma:

                      Sven Johan   f. 1825 i Kätt. sn.

                      Salomon  f. 1828 i Kätt. sn.

                      Eric Jacob  f. 1832 i Kätt. sn.

Bror med Nr 7  Johan Svensson.

Kusin med Nr 8  Johan Johansson.

Styvfar till Nr 11  Nils Gustaf Johansson

Han bor med föräldrar, Sven Johansson och Lena Axelsdotter,  och syskon i Långnäs, där fadern är bonde.  Denne dör 1807.
Och brodern  Johan Svensson tar över bruket av gården.

Eric flyttar 1809 till en annan gård i Långnäs, som bonden Jonas Persson ägde. Där blir han dräng.
Bonden dör 1810, och brodern Johan, som skötte sin föräldragård när fadern dog, flyttade till hennes gård och gifte sig med änkan.

 Då flyttade Eric hem och tog över bruket av  föräldrarnas gård, som Johan tidigare haft. Den betecknades 1/8 Långnäs.
År 1816 arrenderar han ut marken i Långnäs till kusinen Johan Johansson.

 Han gifter sig 1824 med änkan Cathrina Nilsdotter, som bodde på ¼ Långnäs.  Hennes tidigare man hette Johan Gudmundsson.
Efter hans död arrenderade Johan Johansson marken.

 Catharina flyttar 1824 med dottern Anna Brita och sonen Nils Gustaf , till Eric på hans gård i Långnäs.

 År 1829 köper han troligen 1/8 i Dockekulla av kusinen Johan Johansson. Denne hade tidigare 3/16 ,
men i husförhörslängden står att han nu har 1/16 och Eric har 1/8 av Dockekulla.

 Han överlåter ca 1841-45 , 1/16 av sin del i Dockekulla till styvsonen, hustruns son i sitt tidigare äktenskap, Nils Gustaf Johansson. Eric har nu kvar 1/16.

 Han dör 31/3 1852, och då övertar Petter Olofsson hans del i Dockekulla.

——————————————————————————————————–

 

11.

                      Nils Gustaf Johansson   f.  1816  i Kätt. sn         Död 1847

Styvson till Nr 10  Eric Svensson

 

Bodde med föräldrar, Johan Gudmundsson och Catharina Nilsdotter,  och syskon i Långnäs, där fadern var bonde. Fadern dör 1821 av ” blodstörtning”, 39 år gammal.

 Modern gifter 1824 om sig, med en bondson, Eric Svensson,  från en annan gård i Långnäs.  De flyttar till honom samma år.

 I HFL 1841-45 står att Nils Gustaf äger 3/16 av Långnäs. Det är möjligen arvslotten efter fadern.
Han övertar även 1/16 Dockekulla av styvfadern Eric Svensson, någon gång under denna period

 Men den 14/2 1847 dör Nils Gustaf, 30 år gammal.

 Delen i Dockekulla övertas nu av Petter Olofsson ???????.

—————————————————————————————————————-

 

 

12.

                      Salomon Johansson   f.   1798  i Kätt. sn.

                      hust. Anna Lena Samuelsdotter  f. 1816 i Kätt. sn.

                      barn:   Anna Stina  f. 1839 i Kätt. sn.                            Död 1842

                                 Carl Johan  f. 1841 i Kätt. sn.                             Död 1842

                                 Johanna Mathilda  f. 1843 i Kätt. sn.

                                 Anna Christina  f. 1848 i Kätt. sn.

Bror till Nr 8  Johan Johansson

 Kusin med Nr 7 Johan Svensson och Nr 10  Eric Svensson

 Han växer upp i Beta hos föräldrarna, Johan Johansson och Stina Carlsdotter, och syskon. Fadern var bonde.
Denne dör 1812, och då tar brodern Carl över som brukare av Sterbhuset.

 Salomon flyttar 1823 till Långnäs där han blir dräng hos bonden Johan Petter Jonsson.

År 1826 flyttade han hem till föräldragården i Långnäs. Där skrivs han som dräng hos brodern.

 Han flyttar år 1831 till Dockekulla står det i HFL, men under Dockekulla står det att han ” Wistas i Betha ”.
Troligen var det så att det nu blev delning efter fadern, och att Samuel fick faderns 1/16 i Dockekulla.

I nästa längd , 1836-41, skrivs han som 1/16 bonden under Dockekulla. Han gifte sig 1838 med Anna Lena.

På hösten 1842 dör  sonen Carl Johan av rödsot, och dottern Anna Stina av lunginflammation.

 Salomon övertar 1/8 i Hålebo ca 1844.  Det var hustruns föräldrahem, och fadern dog 1842. Troligen så köper han det  av sterbhuset, eller också ärver hustrun det.

 Återstoden av familjen  flyttar 1845 till gården i Hålebo, och delen i Dockekulla övertas då av Petter Olofsson.

 År 1847 säljer Salomon gården till en Anders Gustaf Andersson , och de flyttade då tillbaka till Dockekulla.
Troligen köper han Nils Gustaf Johanssons del där, då denne dör 1847.

 I längderna framöver står att han är ” svagsint” och ”Klensint”.

 Dottern Johanna Mathildas man arrenderar gården.  År 1870 flyttar dom till Vårdnäs socken, och då följer Salomon och hustrun med dit.

 Salomons del i Dockekulla, 1/16, övertas av Petter Olofsson.

—————————————————————————————————————–

 

 

13.

                      Karl Johan Persson   f. 1821 i Kätt. sn.               Död 1891.

                      hust. Anna Lena Johansdotter  f.  1813 i Kätt. sn.        Död 1889.

                      hust. barn i tidigare gifte :  Johan Petter  f. 1843 i Kätt. sn

                                                                 Erik Göran    f. 1846 i Kätt. sn.

                      gemensamma:         Karl Johan    f. 1854 i Kätt. sn.

Gift med Nr 7 , Johan Svenssons,  dotter.

Fadern hette P. Hultgren och modern Margareta Nilsdotter.

Hustrun var tidigare gift med bonden Lars Eriksson  i Västersum västergård.  Denne dör 1849.

Karl Johan gifter sig 1850 med änkan Anna Lena. Det står inte varifrån han kommer, han bara dyker upp i längden och gifter sig.

Hustrun har en far som äger mark i Dockekulla. De flyttar 1852 dit och övertar då 1/16 av dennes mark. Men han arrenderar även svärfaderns del, 1/16.

År 1864 dör svärfadern, och då övertar de även hans del, och äger nu 1/8 av Dockekulla.

Sonen till Anna Lena och Lars Eriksson, Erik Göran, flyttar 1868 till N. Amerika.

Den del som Karl Johan äger, arrenderas av Jonas Johansson i Mörtetorp.

I HFL 1878-83 skrivs Karl Johan och hustrun  ”på undantag”.  En systerson till hans hustru , Johan Peter Petersson, övertog då hans del i Dockekulla.

Hustrun dog 16/12 1889, 76 år gammal.  Karl Johan dör 17/1 1891, 69 år gammal.

——————————————————————————————————————————————–

15.

                      Johan Peter Pettersson    f. 1844 i Kätt. sn.

1 hust. Johanna Mathilda Gustafsdotter f. 1850 i Dalhems sn.      Död 1874.

2 hust. Carolina Mathilda Andersdotter f.  1853 i Tjärstad sn.

                         barn: Johan Axel  f. 1875 i Kätt. sn.                  Död 1877.

                                  Peter Gereon  f. 1877 i Kätt. sn.

                                  Jenny Maria   f. 1880 i Kätt. sn.

                                  Johan Axel     f. 1882 i Kätt. sn.

                                  Anna Carolina  f. 1887 i Kätt. sn.

                                  Ester Mathilda  f. 1890 i Kätt. sn.

Son till  Nr 9 Petter Olofsson

Bror till Nr 16  Anna Maria Pettersdotter

Bor med föräldrarna, Petter Olofsson och Stina Cajsa Johansdotter, och en syster, Anna Maria,  i Dockekulla.  Fadern var bonde där.

Modern dör 1846, endast 28 år gammal. Fadern gifter om sig 1847.

 År 1852 arrenderar Johan Peter faderns mark i Dockekulla. Den delen är på 5/16.

 Johan Peter gifter sig 1869 med Johanna Mathilda.

 Fadern dör 1870. Då får Johan Peter och systern Anna Maria ut sina arv.  Johan Peter äger nu 11/32 och arrenderar även systerns 1/32.

 Hustrun dör 18 april 1874, bara 23 år gammal. Johan Peter gifter då om sig , redan den 29 december samma år, med Carolina Mathilda.

 År 1880 övertar han 1/8 av Carl Johan Persson i Dockekulla, vilket betyder att han nu brukar hela Dockekulla och äger allt utom systern Anna Marias 1/32.

 Systern dör 1902, och då övertar Carl Johan hennes del, och då äger och brukar han hela Dockekulla.

 År 1914 övertar sedan sonen Peter Gereon gården.

 

 ————————————————————————————————————————

 

16.

                      Anna Maria Pettersdotter   f. 1844 i Kätt. sn.             Död 1902.

Dotter till  Nr 9 Petter Olofsson

Syster till Nr 15  Johan Petter Pettersson

Bor med föräldrarna, Petter Olofsson och Stina Cajsa Johansdotter, och en bror, Johan Peter,  i Dockekulla.  Fadern var bonde där.

Modern dör 1846, endast 28 år gammal. Fadern gifter om sig 1847.

 År 1862 arrenderar brodern Johan Peter hela faderns del i Dockekulla.  Anna Maria skrivs då som piga hos honom.

 Fadern dör 1870. Då får Johan Peter och Anna Maria ut sina arv, och hon får då en del på 1/32 i Dockekulla.
Denna del arrenderas av brodern. Hon bor troligen hos honom.

 Hon bor kvar där till sin död, 1902.  Han var då 58 år gammal.

 Hennes del i Dockekulla övertas då av brodern Johan Peter.

—————————————————————————————————————–

17.

                      Peter Gereon Pettersson    f. 1877  i Kätt. sn.

                      hust.  Sigrid Elisabeth Johansson   f. 1887 i Kätt. sn

                      barn: Per Erik Arne  f. 1913 i Kätt. sn.

                               Jan Vilhelm Tage   f. 1915 i Kätt. sn.

                               Bengt Axel Olof    f. 1917                     Död 1917

                               Hans Olof Gunnar  f. 1919 i Kätt. sn.

                               Börje

                               Bengt

 Son till Nr 9   Petter Olofsson

 Bror till Nr 16  Anna Maria Pettersdotter

 Gereon övertar gården 1914 av sin far, Johan Peter Pettersson.

—————————————————————————————————————-

18.

                      Per Erik Dockberg    f. 1913 i Kätt. sn.

———————————————————————————————————–

 

OBS!!!   All denna information är hämtad ur kyrkböcker.

Reservation för  tolkningsfel och läsfel.Comments are closed.