Dockekulla backstuga

På gården Dockekulla,  finns en potatiskällare som är byggd 1882 av en stensättare vid namn Otto Andersson, som var bosatt med sin familj i en stuga som låg omkr. 300 m sydost om gården. Den låg då mellan Dockekulla gård och Lilla Dockekulla.

dockekulla-backstuga

                                                            Här, mellan Lilla Dockekulla och Dockekulla   låg stugan där stensättare Andersson   skulle ha bott.


 

Det som idag finns kvar av den stugan är rester av grunden och en stensatt källa.

Det sägs att stugan revs och flyttades till Hejdegården i Linköping, alldeles i början av 1900-talet. Det skulle då ha varit Hejdegårdens första bebyggelse.

Otto fick sedan bygga ett hus ca 1 km söder om den tidigare, och det finns kvar idag och heter Kjustorp. Det sägs att han fick utföra 30 sommardagsverken på Dockekulla gård för hyran, vem som stod för själva byggkostnaden är inte känt.  Huset är idag löst från gården.Comments are closed.