Dockekulla bygdegård

dockekulla bygdegård

                                                                                                                                Dockekulla bygdegård  2003

 

 

 Denna lokal uppfördes här 1948 av N Kättilstads JUF, och var då en militärbarack som fraktats hit från Linköping. Vilka som var med och stöttade kan man läsa på tavlan som sitter i tamburen. Det var de flesta av traktens folk.

 tavla-bygdegården

På tavlan står:  ” Uppförandet av denna Bygdegård har möjliggjorts genom välvilliga bidrag av nedan nämnde personer.”  1948.

Andersson     Axel              Enliden                               Karlsson        Axel              Linköping

Asklöf           Karl-Evert     Rumpebo                            Karlsson        Oskar            Gröndalen

Björkman      Axel              Mörtetorp                           Karlsson        Gerhard         Månebo

Bäckmark      Konrad          Hålebo                                Karlsson        Robert           Stålängen

Carlsson        Hjalmar         Hålebo                                Karlsson        Manne           Tranebo

Carlsson        Axel              Linköping                           Karlsson        Axel              Tranebo

Carlsson        Arvid            Nykil                                   Karlsson        Sven              Tjustorp

Carlsson        Gunnar          Hålebo                                Liljestam       Oliver            Stålängen

Dockberg      P.E.               Dockekulla                         Lindblom      Eric               Beta

Dockberg      Tage              Dockekulla                         Nilsson          Karl               Långenäs

Dockberg      Hans              Dockekulla                         Nord             Eric               Drabo

Dockberg      Börje             Linköping                           Nyberg          Nils               Dockekulla

Dockberg      Bengt            Dockekulla                         Ohlsson         Helge            Linköping

Ekstam          David            Herrsjö                                Ohlsson         Johan             Östantorp

Gustafsson    Linus             Tranebo                               Ohlsson         Simon            Tranebo

Gustafsson    Evert             Solberga                              Peterson        Gereon          Dockekulla

Göransson     Axel              Solberga                              Peterson        Anna             Vadstena

Göransson     Ing-Britt        Solberga                              Pettersson     Janne             Mörtetorp

Göransson     Birgit             Svenmyra                            Strindmark    T.                   Herrsjö

Hallendorff   Gösta            Linköping                             Svensson       Gottfrid        Långenäs

Johansson      Eric               Beta                                    Svensson       Sven              Långenäs

Johansson      Maria             Beta                                    Svensson       Helge            Långenäs

Johansson      O. (sterbhus) Beta                                    Svensson       Britta             Långenäs

Johansson      Folke             Herrsjö                                Svensson       Yngve           Långenäs

Johnsson       Sigvard         Beta                                      Svensson       Göte              Långenäs

Karlsson        Nils               Beta                                      Svensson       Valfrid          Hålebo

Karlsson        Thure             Beta                                    Wikert           Jenny             Ö. Stenby

Karlsson        Stina              Beta                                    Herrsjö  Kyrkl. Syfören.

Karlsson        Bertil             Beta                                    R.L.F.            ( Norra Kättilstad )

Karlsson        Sven              Beta

Karlsson        Antonia         Beta

Karlsson        Jonas             Beta

Karlsson        Johan             Beta

Här är avskrift av ett protokoll från tiden innan det bestämdes med baracken.:

Protokoll vid sammanträde med Kättilstads JUF:s byggnadskommitté i Långnäs 31/3 1948.

  • 1 Närvarande voro … Yngve Svensson, Ture Karlsson, Hans Dockberg, Göte Svensson,  Helge Svensson.

  • 2 Till ordförande…. valdes Yngve Svensson, sekreterare Helge Svensson och som  byggnadskontrollant utsågs Ture Karlsson.

  • 3 För barackens läge funnos två alternativ på förslag. Alternativ 1: placering på kullen mellan vägen och f.d. dansbanan i Sjövalla.
    Alternativ 2: placering bakom transformatorn vid sågen.

  • 4 … hos samtliga sågverksägare m.fl. …  var majoriteten med om att lägga baracken enligt alternativ 1.  Kommittén beslöt därför att uppsätta baracken på kullen mellan sågen och f.d. dansbanan vid Sjövalla.

  • 5 Kommittén beslöt även anlita Erik Andersson för vedtagning och uppsättning av baracken.

  • 6 Vidare beslöts att planeringsarbetena skulle igångsättas fortast möjligt.

  • 7 Till Hans Dockberg uppdrogs att ordna med en brandförsäkring för barackens räkning.

  • 8 Då inget vidare förelåg avslutades sammanträdet.

                                                                                       Långnäs som ovan

                                                                                       Helge Svensson

                                                                                       sekreterare  ”

                                         ——————————————————————————————————————

Baracken bestod av delen från och med köket, tamburen och salen som var själva baracken. Från gaveln i köket fanns då en dörr direkt in i köket. Janne Pettersson i Mörtetorp skänkte sin gamla vedspis, när han själv bytte till en modernare. Och sedan fick föreningen en elspis av Ann‑Marie Glimsjö från Mormorsgruvan. Det fanns alltså el draget hit. Värmen i lokalen kom från en oljekamin som stod längst ner i salen.

Tomten arrenderade JUF av Dockekulla gård, och varför den lades här var väl för att bröderna Dockberg var med i JUF och att många aktiviteter hållits just nedanför den här kullen, mot Sjövalla. Där har ju tidigare varit en dansbana, och där har också  troligen funnits en skyttebana.

Under 1950‑talet anordnades  danser här. JUF:s sista  danstillställning var här i början av 1960‑talet, så därefter mattades nog deras avdelning av här i trakten. Efter det hände inte så mycket i lokalen, det var några gudstjänster och syföreningsauktioner hölls också här.

 

Den 13 sept. 1974 bildades så Dockekulla Bygdegårdsförening och denna förening övertog alltså då lokalen. Första Styrelsen i föreningen var: Ordf. Bengt Dockberg, sekr. Sara Pettersson, kassör Hans Lindblom, samt. Gösta Olofsson, Marita Wolf

 Revisorer: Janne Pettersson, Karl Gustavsson

Här följer en årsberättelse för 1974, alltså det första året bygdeföreningen fanns:

” Årsberättelse för tiden 13 sep. 1974 till 31 dec. 1974 å Dockekulla bygdegårdsförening.

Den 13 sep. 1974 bildades Dockekulla bygdegårdsförening. Det var 25 personer som hade ställt upp i bygdegården. Vår målsättning var att skapa gemenskap åt bygdens folk i alla åldrar, och vi har verkligen lyckats över förväntan. Vi har varit samlade till sex familjeträffar, och nyårsafton var det julfest och extra festligt, höjdpunkten var när tomten kom åkande efter häst och släde. Omkring 50 personer har det varit vid alla sju tillfällena. Ungdomarna har spelat bordtennis tolv lördagar mellan 14‑17.

Söndagsskolan har varit samlade tio gånger, och vi har haft en familjegudstjänst samt julfest.

Kättilstads församling har haft två gudstjänster: den 3 nova 1974 och den 26 dec. 1974. Innan föreningen bildades hade kyrkan 3 gudstjänster och Betel i Opphem 4 gudstjänster under 1974. För övrigt har bygdegården varit uthyrd till Karl Gustavsson i Mörtetorp m. familj 2 gånger och 1 gång till Greve Hamilton.

För att klara ekonomin har vi tagit upp kollekt varje gång vi vant samlade. Tack vare den blida vintern har vi fått pengar över till nya gardiner, vaxdukar till borden samt en del andra nödvändiga saker. Skivspelare med högtalare har vi fått lånat av Sonja och Sven Lundgren. Julgransbelysning och julgransfot var familjen Olofsson i Beta snälla och lånade ut till föreningen. Hans Lindblom har nästan gratis ställt upp med sitt dragspel för allsång och dans.

Gröndalen den 31 dec. 1974 Sara Pettersson sekr.”

                                                 ————————————————————

År 1984 byggdes bygdegården om och till. Då tillkom det lilla rummet innanför köket och toaletterna och förrådet. Och den gamla delen isolerades, så hela lokalen fick en ordentlig genomgång. Det finns några foton i Bygdegården, över ombyggnaden.

Virket till den nya delen skänktes av folket i trakten och sågades här vid sågen i Dockekulla. Och en hel del av inredningen skänktes också av folket.

Bygdegårdsföreningen lever, som ni vet, i högsta grad i dag och här i lokalen händer det en hel del, året om. Det är julfester vårfester, gudstjänster, uthyrning för privata tillställningar, kräftskivor, studiecirklar, sy‑ och vävträffar m.m.

Och vi hoppas det kommer att fortsätta i framtiden också.

Bilder från olika aktiviteter vid bygdegården:

lucia-bygdeg

Luciafirande 2003

 

födlsdagsfest

Födelsedagsfest

 

kräftskiva-m-dans

Kräftskiva med dans

 

studiecirkel

Studiecirkel

upprustn-2003

Upprustning av bygdegården 2003

 

upprustn-2003-2Comments are closed.