Kjustorp

Stugan ligger i den södra delen av Dockekulla ägor, nära Solberga i Hålebo.

 

 

1876-             arbetare         Samuel Otto Andersson  f. 1851 i Vårdnäs sn.

                                            hust. Brita Sofia Alm  f. 1849 i Kätt. sn.

                                            barn: Johan August  f. 1872 i Kätt. sn.

                                                     Ida Fredrika   f. 1877 i Kätt. sn.

                                                     Carl Oscar  f. 1879 i Kätt. sn.

                                                     Julia Sofia  f. 1887 i Kätt. sn.

 

 

Första gången namnet nämns i husförhörslängden är i den från 1878-83.

 

 

Samuel Otto och Brita Sofia kommer 1877 från backstugan Högtomta på Hålebo ägor till Dockekulla.  Möjligen flyttade de då till den stugan som låg mellan Lilla Dockekulla och huvudgården.

 

 

I längden från 1873-77 skrivs de under Dockekulla, men i nästa längd, 1878-83 skrivs de under Tjurtorp. Kanske byggs stugan 1877 när de kommer, eller så byggs den någon gång under perioden  1878-83.  Den skrivs som ”backstuga”.  Ovan har vi berättat att det troligen var Otto själv som byggde stugan.

 

 

I församlingslängden från 1900 skrivs Samuel Otto som ”stenarbetare”. Han bor kvar i Tjurtorp med hustru och två av barnen. De har även en inneboende, Samuel Alm, som är hustruns far. Denne skrivs som ”Gratialist”.

 

 

I församlingsboken från 1910 benämns stället för ”Tjustorp”.  Och nu bor byggnadsarbetaren Anders Johan Hanqvist f. 1880 i Skeda socken, med hustru och barn. Hustrun heter Kristina Olivia Jonsson f. 1879 i Ukna socken, barnen Hildur Olivia f. 1903 i Tjärstad sn. , Karl Johan Olivier f. 1909 i Kättilstad socken. .

 

 

Och i församlingsboken från 1920 bor landt…….. August Alfred Nilsson Forsbeck f. 1866 och hustrun Anna Lovisa Johansson f. 1859, där.

 

 

Senare kom Sven Carlsson från Udden på Långnäs ägor, till Kjurstorp.

 

————————————————————

 

OBS!!!   All denna information är hämtad ur kyrkböcker.

Reservation för  tolkningsfel och läsfel.

 Comments are closed.