Lilla Dockekulla

flygfoto-la-dockek

 

Uppgifterna om Lilla Dockekulla är till största delen hämtade personligen från 85-årige Per-Erik Dockberg på Dockekulla gård i oktober månad 1998.

Efter Laga skifte i mitten på 1800-talet finns dom första uppteckningarna om Lilla Dockekulla, närmare bestämt 1853.

Lilla Dockekulla var då en mindre gård skiftad från Dockekulla som då lär ha bestått av ägor. Alla av dessa var dock inte bebyggda.

 

 

la dockekulla

                                       Lilla Dockekulla 1892.  Här finns fortfarande ladugården kvar.

 

 

Förste ägaren till Lilla Dockekulla var en man som hette Karl-Johan Hultgren, förnamnet något osäkert. Denne Karl-Johan var gift med farfars moster till Per Erik Dockberg, och hette Anna Lena.  Någon gång på 1800-talet köptes gården av Per-Eriks farfar, Jan Petter Pettersson.    Hultgrens bodde då kvar på undantag.

Hultgrens maka gick bort 1889 och då kom en 15-årig flicka till gården för att sköta om Hultgren. Detta gjorde hon till hans bortgång 1891.

 

 

Någon gång under 1890-talet hyrdes gården ut till en slaktare vid namn Ståhl.  Denne hade hjälp av en slaktardräng som kom från Stålängen och hette Artur Karlsson.

Vid den här tiden fanns  ladugården kvar, men den revs troligtvis någon gång kring sekelskiftet.

 

 

affären-la-dockekulla

                                                     Interiör från affären Dockekulla     t.h.  Sara Pettersson  fr. Gröndalen 

 

 

  Efter slaktare Ståhls bortgång, kom en dalkulla vid namn Anna Björkman, och hon startade affär i Dockekulla ca 1901.
Anna kom ursprungligen från Malung  och där hade hon varit gårdfarihandlare.

Innan hon kom till Dockekulla hade hon arbetat som biträde i en affär som låg vid gruvorna i Mormorsgruvan.  Här träffade hon troligen också sin blivande man, Albin Björkman.  Efter giftermålet bodde de en tid  i Bakom vid Mormorsgruvan, men de flyttade alltså sedan till Dockekulla. De fick fyra barn: Manne, Nils, Elof och Axel.

 

 

fam-björkman

 

Anna skötte affären till sin bortgång 1923, och då tog sonen Manne över verksamheten och drev affären i 3 år.  Han tog då över en affär i Mem, som sedan gick överstyr och han gick i konkurs. Manne flyttade tillbaka till hemtrakten och jobbade bl.a. som dikesgrävare åt Dockekulla gård under en period.

Manne var nu gift med Gerda Johansson från Beta, en moster till Hans Lindblom i Beta.  Paret bodde då i arrendebostaden Gröndalen.

Efter det att Manne lämnade affären, tog en man vid namn Folke Lambertz över den.  Han kom troligen från Opphem, där han bott med brodern Einar.
Folke drev affären från våren 1927 till hösten 1928, och var vid denna tid ungkarl.  Kammaren över affären hyrdes vid denna tid av änklingen Albin Björkman,  som dog 1940.

Oskar Pettersson, en cykelhandlare som varit över i Amerika, kom sedan och övertog lanthandeln till omkring 1932.  Efter det kom två kompanjoner, Axel Karlsson och Helge Ohlsson, att bli nästa lanthandlare i Dockekulla affär.  Dessa kallades av någon anledning för ”Knussel”  och ” Black”.  Helge var inte med hela tiden, men Axel drev affären i 10 år.

Omkring 1943 blev det så ägarna själva till Dockekulla gård, Börje och Hans Dockberg, som drev affären. De hade den i två år, till 1945.

Därefter kom en Gösta Hallendorf och drev den vidare. Han kom från en prästfamilj med stor barnaskara. Och det sägs att föräldrarna inte hade råd att kosta på alla barnen en fin utbildning.  Fadern hade någon tid varit präst i Rappestad församling utanför Linköping.

Gösta gifte sig under tiden i Dockekulla handelsbod, med en tös från Linköping. Och de bodde då i flygeln vid Dockekulla gård. De blev kvar i 3 år.

 

affären-1951
                                                                                    Dockekulla affär  ca 1951

 

 

Hallendorf var bekant med Nils Nyberg och dennes hustru Dagmar, och dessa kom att bli de nya lanthandlarna, och de kom att driva affären under den längsta tiden.  De hade den ända tills den lades ner, 1962, det året då hustrun Dagmar gick bort. De hade två barn: Dag och Kerstin.

Nils ville inte driva affären vidare efter hustruns bortgång, och det fanns inte heller tillräckligt kundunderlag vid den här tiden för att driva affären vidare.

 

fam-nybergdagmar-nyberg

 

Senare under året 1962, flyttade Bengt Dockberg tillsammans med hustrun Ingegerd in i huset och de friköpte det efter en tid.  De bodde kvar till 1987 då dom fick möjlighet att köpa Albingården i Beta.  Från 1987 blev huset uthyrt i en 10-årsperiod. Bengt och Ingegerd stod då fortfarande som ägare av huset.

Det köptes sedan tillbaka av tidigare ägarna Per-Erik och Tage Dockberg, vilka kom att ha två hyresgäster fram till våren 1998.

Tage Dockberg gick bort hösten 1997, och då beslutades att sälja Lilla Dockekulla från gården. Det hade då varit i släktens ägor i 144 år.

Huset stod till försäljning i ett halvår, innan det på hösten 1998 köptes av skrivarna till denna historia, Johny Berg och Kristina Nyberg som föll för dess charm.

Som en kuriositet måste nämnas att Kristina tidigare varit gift med Dag Nyberg, son till handelsman Nils Nyberg, som drev lanthandeln här från 1948 till 1962.  Vägarna är ibland konstiga.

 

Text:    Johny Berg och   Kristina Nyberg

 

————————————————————————————————————————————————–

I  boken ”Sveriges Bebyggelse” från ca 1951 står om Lilla Dockekulla:

” Dockekulla 1:8 – 1:12,  Lilla Dockekulla, Mormorsgruvan.

6 km. fr. jvst.  Tax. 8.500 (500, 8.000).   Förvärvad 1915. Trä 1853, 2 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärslokal, kontor, käll. m. lagerrum.   Rest. o. mod. 1946.  El. avl. cv.

Firma Dockekulla Speceri- o. diverseaffär, inneh. Nils Nyberg.  Bost. läg. disp. av köpman Nils och Dagmar Nyberg;  barn: Stig, Dag, Kerstin.

—  Lantbr.  Gereon Peterson.   ”

 

la-dockekulla-2003

 

 

 Comments are closed.