Lilla Gröndalen

 

lilla-gröndalen

Lilla Gröndalen 2003

 

I boken ” Svenska Gods och Gårdar ” från 1938 står:

” Långnäs , Gröndalen.  Postadr.: Mormorsgruvan.  Tel.  4 A  Hålebo.

Areal: Total 23 har, därav 4 åker, 19 skogs o. hagmark.  Tax v. 8 000.

Jordart: Ler- o. något mossjord. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, tillb. 1938.

Ekonomibyggn. uppf. ungefär samtid. med manbyggn.  vagnsbod 1931.

1-2 hästar, 4-5 kor, 1-2 ungdjur, svi o. höns till husbehov.

Gårdens förste kände äg. i släkten är nuv. äg:s farfars far  Anders Andersson.

Han efterträddes av sonen Karl Andersson f. 1859, död 1930.  År 1916 övertogs gården

av sonen J. A. Karlsson, vars son sedan 1937 är dess äg.

Äg.: Carl Algot Karlsson  f. 05.  Son till Johan A. Karlsson o.h.h. Elin Karlsson.

Gift 31 med Ida Matilda  f. Nord.  Barn: Ingmar, Inger. ”

 

——————————————————————————————————————

 

I boken ” Sveriges Bebyggelse ” från 1951 står:

”  Långnäs 1:12, Gröndalen, Mormorsgruvan:  19 ha, 4 åker, 15 skog m.m.

Tax. 11 000.  Släktgård fr. början av 1700-talet.  Trä, omkr. 1850, 2 läg, 4 rum, 2 kök,

2 hallar.  El, v, avl, cv.  Ekonomibyggn.,  trä, omkr. 1850, för 2 hästar o. 5 nötkr.

—  Cykelrep.  Carl o. Ida Nellborg,  Hjulsbro, Landeryds sn. Barn: Ingemar, Inger. ”

lilla-gröndalen--1949

 

————————————————————————————————————-

Tröskning vid Gröndalen

 

tröskning-gröndalen-1

Möjligen är den t.v. Gustav Johansson i Västantorp.

 

 

 

tröskning-gröndalen-2

 Trol. Kalle Karlsson fr. La Gröndalen

tröskning-gröndalen-3

Carl Andersson fr. La Gröndalen

 

 

———————————————————————————————————————

 

Ägolängd  Lilla   Gröndalen

 

 

Anders Andersson  f. 2/10 1800 i Gärdserum sn
Hustru:   Sara Maria Jakobsdotter f. 27/4 1803 i Tjärstad sn.     Död 9/12 1875

barn:

Carl Johan  f. 17/11 1839 i Värna sn.

Anna Maria  f. 20/12 1842 i Värna sn.

 

 

Familjen kom 1853 från Värna socken.

Troligen hade hustrun Sara Maria en arvsdel från föräldrarna, att ta ut i Gröndalen.

Det skedde 1855 en hemmansklyvning så Anders Andersson med hustru fick 1/16, som då blev ”Lilla Gröndalen”. Den återstående 3/16 ägdes då fortfarande av Anders Jakobsson
och det blev då ” Stora Gröndalen”.

Hustrun Sara Maria dör 1875.

Ca  1877 tar sonen Carl  över gården, och Anders skrivs ” på undantag ”.

År 1887 flyttar Anders till V Eneby socken.

 

 

———————————————————————————————————–

 

Carl  Johan Andersson   f. 17/11 1839 i Värna sn.
Hustru:  Clara Sofia Larsdotter f. 16/3 1850 i Gärdserum sn.

barn:

Johan Albin  f. 13/7 1878 i Kätt. sn

Carl Oscar f. 16/4 1880 i Kätt. sn

Gustaf Hjalmar  f. 4/11 1886 i Kätt. sn

 

 

Son till ovanstående ägare av ”lilla” Gröndalen. Han övertar ägandet och brukandet av 1/16 mantal, som Lilla Gröndalens storlek var,  ca 1877.

Modern hade dött 1875,  och fadern skrivs då, 1877, ” på undantag”.

Och Carl   gifter sig samma år med Clara  , som då kom från Gärdserum socken.

 

Han skrivs fortfarande som ”hemmansägare” 1910.  Sonen Johan   arrenderar 1910 marken som Carl   äger.

 

———————————————————————————————————–

 

 

Johan Albin Karlsson  f. 1878 i Kätt. sn.

hust. Elin Maria Elisabet Nelly  f. 1884 i Åtvids sn.

barn: Karl Algot  f. 1905 i Kätt. sn.

 

 

Fadern är ägare till Lilla Gröndalen. Johan   arrenderar gården

Han brukar alltså marken som fadern äger.  År 1916 tar Johan Albin över gården. Och han äger den till 1937, då sonen Karl Algot  tar över.

Johan bar senare ut posten i trakten.

 

———————————————————————————————————–

 

Carl Algot Karlsson   f. 1905  i Kätt. sn.

hust. Ida Mathilda Nord

barn: Ingmar

Inger

 

 

Fadern ägde Lilla Gröndalen, men ca 1937 övertar Carl Algot gården.

De byter någon gång på 1940-talet efternamn till ” Nellborg”, möjligen taget efter Carl Algots mors efternamn, Nelly.

 

————————————————————————————

 

sara-karlsson-kvarntorps-fe

Sara Karlsson fr. St. Gröndalen, Gottfrid Svensson  fr. Långnäs, möjl.  Folke Karlsson  Hålebo, på Kvarntorps festplats.

 

 

 

 

 

 

sara-karlsson-1918

Sara Karlsson fr.  St. Gröndalen  4 år, 1918

 

 

 

 

 

 

 

lilla-gröndalen-1920

Lilla Gröndalen på 1920-talet.  Fr.v. Clara Andersson, Carl Andersson.    Trol. Karl Karlsson, trol. Johan Karlsson

sara-o-bo-bröllop

Bröllop 1936  mellan Sara Karlsson i St. Gröndalen och Bo Pettersson, Söderö.

Övre raden fr.v. : Torsten ?  , Margit Svensson fr. Långnäs, Axel Björkman  fr.Hålebo, Aina Karlsson fr. Hålebo,

Hans Dockberg fr. Dockekulla, Dagny Göransson fr. Solberga, Tage Dockberg fr. Dockekulla, Britta Svensson fr. Långnäs, Sven Svensson fr. Långnäs, Brita Pettersson (Bo´s syster).

Gossen t.v. om brudparet är Åke Karlsson fr. Hålebo, och flickan t.v. är Ing-Britt Göransson fr. Solberga.



Comments are closed.