Solberga

 

 

solberga-2003-liten

 Solberga  2003

 

Den här gården är utflyttad vid Laga Skifte ca 1864-66. Den låg alltså tidigare tillsammans med de andra husen i byn Hålebo.

I boken ” Svenska Gods och Gårdar” från 1938 står:

” Solberga  Postadr: Mormorsgruvan.     Tel.  Hålebo växel.

Areal: Total 50 har, därav 12,5 åker, 30 skog, resten betesmark, tomt och trädg. Tax-v. 18 700. Jordart: Ler- o. mossjord . Skogsbest. : Barr- o. något lövskog.

Manbyggn. uppf. 1868, tillb. o moderniserad 1936.

Ekonomibyggn. uppf. 1904.   2 – 3 hästar, 8 – 9 kor, 4 – 5 ungdjur, 6 – 7 svin, höns till husbehov.   Nuv. äg:s fader inköpte en del av nuv. gård 1886, o resten 1897.

Nuv. äg. tillträdde 1915.

Äg.: K. Axel Göransson  f. 1887, Son till Karl Peter Göransson o.h.h. Hulda Maria  f. Karlsson. Gift 15 med Hilda f. Nilsson. Barn: Dagny, Elisabet, Ing-Britt, Gunnel.

Äg.: Led. av  komm.-nämnd, skolstyr. o. komm.-fullm. ”

 

 

 

I  boken ” Sveriges Bebyggelse” från 1951 står:  solberga-1950-liten

 

”Hålebo, Solberga, Mormorsgruvan.

48 ha, 12 åker, 36 skog m.m.   Tax. 25 500.

Till släkten 1896.  Trä, 1868, 2 läg. 4 rum,

2 kök, 1 hall.  El,   v,  avl,  cv.

Ekonomibyggn., trä, 1905,  för 3 hästar o.

15 nötkr.

I fast. inrymmes Hålebo telefonväxel.

Arr. lantbr. Evert o. Dagny Gustavsson.

barn: Monica, Göran.

— Lantbr. Axel Göransson. Barn: Dagny, Ingbritt. ”

 

 

Solberga  ca 1950

 

——————————————————————————————————

Dop

 

På sommaren 1916 döptes i Solberga fyra barn från trakten. Möjligen gjorde man det för enkelhetens skull. De som döptes då var: Yngve Svensson i Långnäs,
Sven Svensson i Långnäs, Göran Göransson i Solberga och  Nils …… från Åländersö.

 

ungd-från-solberga-liten

Ungdomar från Solberga,  i bakgrunden Erkersbacken

 

 

——————————————————————————————————————————-

 

                                                                        Ägandelängd för solberga Hålebo

 

 

 

Samuel Ericsson  f. 1771 i Kätt. sn        Död 5/11 1842
Hustru:  Anna Brita Johansdotter f. 19/3 1783 i Oppeby sn.

barn:

Eric               f. 15/7 1808 i Kätt. sn

Jaen               f. 16/10 1809 i Kätt. sn         Död 27/1 1812

Brita Christ.  f. 21/3 1812 i Kätt. sn

Jaen Peter      f. 1814 i Kätt. sn                   Död 5/6 1817

Anna Lena    f. 24/10 1816 i Kätt. sn

Salomon        f. 24/2 1819 i Kätt. sn

Stina              f. 5/4 1822 i Kätt. sn.

Inga Greta och

Maja Lisa            tvillingar f. 23/4 1825 i Kätt. sn.    Båda döda senare samma år.

Anna Stina    f. 23/2 1834 i Kätt. sn

 

 

Samuel och Anna Brita gifter sig 1807, och hustrun kommer då från Oppeby socken.    Samuel äger 1/8 av Hålebo. Han dör 1842.

Dottern Anna Lena och hennes man Salomon Jaensson övertar ca 1844 gården.

När de sedan 1847 flyttar till Dockekulla flyttar hustrun till Samuel ,Anna Brita, med dit.

 

 

——————————————————————————————————–

 

 

Salomon Johansson  f. 23/4 1798 i Kätt. sn
Hustru:  Anna Lena Samuelsdotter f. 24/10 1816 i Kätt. sn

barn:

Johanna Mathilda  f. 22/9 1843 i Kätt. sn.

 

 

Salomon var ägare till 1/16 i Dockekulla. Hustruns far, Samuel Eriksson, hade 1/8 hemman i Hålebo,

Fadern dör 1842, och då övertar hon och Salomon den gården, och det sker ca 1844.

De bor kvar ett tag i Dockekulla men  flyttar till Hålebo 1845.

År 1847 säljer Salomon gården till en Anders Gustaf Andersson.   Sedan flyttar Salomon och familjen tillbaka till Dockekulla.

 

——————————————————————————————————————————-

 

Anders Gustaf Andersson  f. 1821 i Gärdserum socken

 

Köper 1847 gården 1/8 hemman Hålebo av Salomon Johansson. Men han har den bara till 1848, då han flyttar till Vårdnäs socken. Han säljer då gården till Jaen Samuelsson.

I HFL 1846-50 står om Anders Gustaf : ” Lägrat pig. Stina Hallingström i Gärds. sn.  undg. Ägtenskapslöfte.  Sub reata för våld emot henne u. grosessen.  Se attest. ”

 

——————————————————————————————————–

 

 

Jaen Samuelsson  f. 14/11 1803 i Dalhems sn.            Död 23/11 1862.
Hustru:  Anna Stina Nilsdotter f. 3/5 1803 i Svinstad sn.     Död 16/1 1896.

 

Köpte 1848 gården på 1/8 hemman,  av Anders Gustaf Andersson. Han och hustrun kom detta året från Gärdserum socken. Och de hade varit gifta sedan 1827.

Troligen är det en bror till honom som arrenderar gården från1848 till 1856, då denne med familj flyttar till Tjärstad socken.

År 1858 kommer en ny arrendator, Jon Magnus Månsson, från Härsjö.

Jaen dör 1862.  Hustrun Anna Stina står nu som ägare av gården, och den arrenderas fortfarande av Jon Magnus Månsson. Någon gång mellan 1864-66, flyttas gården ut
till nuvarande Solberga, ifrån Hålebo by.

Arrendatorn Jon Magnus dör 1880, och arrendet tas då samma år över av Sven Johan Jonsson, som då kom från Dockekulla.

Men Sven Johan flyttar tillbaka dit 1883, och då arrenderas marken av en brukare från Härsjö. Denne hette Samuel Otto Larsson och han flyttade med familj till Hålebo från Härsjö,
senare under året.

Hustrun Anna Stina dör 1896, och arrendatorn Samuel flyttar 1897, med familj, till Oppeby socken.

Gården på 1/8 hemman, köps 1897 av Carl Peter Göransson i Beta.

 

 

—————————————————————————————————————————————-

 

Carl Peter Göransson

 

 

Han var från Beta, och 1897 köper han  gården efter änkan Anna Stina Nilsdotter, som dog 1896. Denna gård var på 1/8 hemman, så nu äger Carl Peter ¼ hemman av Hålebo,
för han hade tidigare köpt mark i Hålebo.

Detta  gjorde han 1883-84.

År 1915 övertogs gården av sonen Karl Axel Göransson.

 

 

——————————————————————————————————–

 

 

Karl Axel Göransson  f. 1887 i Kätt. sn
Hustru:  Hilda Nilsdotter f.

barn:

Göran

Dagny Elisabet

Ing-Britt  Gunnel

 

 

Gifte sig 1915, och köpte då gården från fadern.

Ca 1950 arrenderades gården av Evert och Dagny Gustavsson, som var dotter till ägaren.

De övertar sedan gården på 1960-talet.

 

——————————————————————————————————–

 

   Evert Gustavsson

hust. Dagny Gustavsson

barn:

Monica

Göran

 

 

Hustrun var dotter till den tidigare ägaren. De var först arrendatorer, men övertog sedan gården på 1960-talet.  Därefter övertog Monica Gustavsson och en dotter till Göran Gustafsson, gården. Detta var på 1990-talet.

 

———————————————————————————————————————————

bröllopskort-Solberga-liten

Dagny och Evert Gustavsson,  Solberga

 

 

 

 

 

 Comments are closed.