Långnäs gård 1

flygelbyggn-gård-1

mang-byggn-gård-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mangårdsbyggnaden gård 1, 2003                                                                                                                                                         Flygelbyggnaden gård 1,  2003

 

I boken ” Svenska Gods och Gårdar” från 1938 står:

” Postadr.: Mormorsgruvan.    Tel. 3   Hålebo.

Areal: Total 85 har, därav 20 åker, 65 skog, tomt, trädg. m.m.   Tax-v. 35 500.

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, flygel 1886.  Ekonomibyggn.

uppf. i början av 1900-talet.    3 hästar, 1 unghäst, ett 20-tal kor o. ungdjur, 7-8 svin, höns till husbehov.   Gårdens förste kände ägare är Erik Svensson. Han efterträddes vid sin död 1853 av sonen Sven Johan Eriksson, som brukade gården till sin död 1895, då den övergick till sterbh.    År 1916 inköptes den därifrån av sonen Albert Svensson o. dennes dotterson, som sedan 1937 är ensam äg.

Äg. G. Gottfrid Svensson  f. 1881.  Gift 13 med Alma Sofia Johansdotter.  Barn: Karin, Sven, Margit, Britta, Helge. ”

 

——————————————————————————————–

I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1951 står:

 

Långnäs 1:8, 1:9,  Mormorsgruvan:

85 ha, 20 åker, 65 skog, m.m.    Tax. 49 600  (38 200, 11 400 ).  Släktgård fr. slutet av 1700-talet, förvärvad 1937.   Manbyggn. trä, 1886, 2 läg, 6 rum, 2 kök, 2 hallar.

Rest. o. mod. 1948.    El, v, avl, cv, vv, wc, badr.   Flygelbyggn. trä, omkr. 1750, 3 rum, 1 kök, 1 hall.  El.

Ekonomibyggn. trä, 1896, för 3 hästar o. 25 nötkr.

Arr. Sven o. Helge Svensson.

— Lantbr. Gottfrid o. Alma Svensson; barn: Karin, Sven, Margit, Britta, Helge.   ”

 

——————————————————————————————–

Ägolängd Gård 1

 

Gård 1:1

 

  Johan Gudmundsson  f. 2/4 1782 i Gärdserum sn.           Död 23/11 1821
Hustru:  Catharina Nilsdotter f. 12/11 1790 i Vårdnäs sn.

barn:

Anna Brita f. 14/9 1813 i Kätt. sn

Nils Gustaf  f. 15/3 1816 i Kätt. sn

 

Han var son till bonden Gudmund Johansson som ägde en gård i Långnäs.

Johan övertog sedan gården ca 1811. Han gifte sig också då med Catharina. Hon kom samma år från Vårdnäs socken.

Johan dör 1821.   Marken arrenderas då av Johan Johansson från en annan gård i Långnäs.

Änkan och barnen bor kvar till 1825, då hon gifter sig med Eric Svensson. Han är bonde i en annan gård i Långnäs.  De flyttar till honom i samband med giftermålet.

Gården , ¼ Långnäs,  brukas nu av Eric Svensson.

I längden står att gården är på 791/1080, och  ”Äger Omyndiga Barn”.  Det är troligen Anna Brita och Nils Gustaf som menas.

På sidan  i Husförhörslängden skrivs ingen bonde eller brukare, bara ett par skräddare.

Gården ägs och brukas av Erik Svenssons familj i Långnäs. Barnen äger viss del och Erik viss del.

I en lagfart från 1841 så säljer ovanstående dotter Anna Brita, och hennes make Per Gustaf Eriksson, 191/3240 till brodern Nils Gustaf.  Där finns också en del i Dockekulla som säljs från samma personer,  till samma köpare. Den delen är på 331/74400.

Troligen köper Erik Svensson sedan delen i Långnäs  av Nils Gustaf.

Erik Svenssons son  Sven Johan,  övertar arrendet av gården ca 1850, samma år han gifter sig. Men Erik står fortfarande som ägare.  Erik dör 1852, och då skrivs gården som ”sterbhus”.

Denna gård ingår sedan troligen i Eric Svenssons ägor. ( se nedan)

 

———————————————————————————————————

 

Gård 1:2

 

Sven Johansson  f. 1754 i Åtvids sn.                           Död 1807
Hustrun:  Lena Axelsdotter f. 1759 i Kätt. sn

barn:

Johan   f. 24/11 1786 i Kätt. sn

Eric   f. 20/9 1789 i Kätt. sn

Christina  f. 1791 i Kätt. sn

Greta  f. 1794 i Kätt. sn         ”har fallandesot”        Död 17/11 1842

Sven  f. 1798 i Kätt. sn

 

Sven var bonde på en gård,   ¼  Långnäs. Gifte sig 1786 med Lena.

Han dog 1807.  Sonen Johan tog över och brukade gården. Men ca 1811 flyttade han till en annan gård i Långnäs.  Där skrivs han först som dräng, men sedan gifter han sig med änkan i gården. Efter det skrivs han som bonde där.

Denna gården övertas då av sonen Eric.

 

———————————————————————————–

 

Eric Svensson  f. 20/9 1789 i Kätt. sn                          Död 31/3 1852

  1. Catharina Nilsdotter f. 12/11 1790 i Vårdnäs sn. Död 9/6 1862.

hennes barn i tidigare gifte:

Anna Brita Johansdotter f. 14/9 1813 i Kätt. sn

Nils Gustaf  Johansson  f. 15/3 1816 i Kätt. sn             Död 14/2 1847

 

gemensamma:

Sven Johan   f. 16/8 1825 i Kätt. sn

Salomon  f. 24/9 1818 i Kätt. sn              ”till Stockh. 56 14/4 ”

Eric Jacob  f. 19/6 1832 i Kätt. sn

 

 

Han övertar föräldrarnas gård ca 1811.  Storleken på gården när fadern hade den skrevs som 1/4 , men storleken på gården skrivs nu som 1/8.

Vem som ägde den andra åttondelen är osäkert. Men, den arrenderas av en  Johan Johansson, som också arrenderar 1/16 i Dockekulla.

Eric gifte sig 1824 med en änka från en annan gård i Långnäs.  Hon och hennes barn, flyttar till honom då.

I längden 1831-36 står att han äger 107/540. Det är troligen någon del av hustruns gård som då är inräknad.  Hustruns barn äger 791/1080 av den gård de tidigare bodde på.

I längden från 1841-45 står att Eric äger 3/16,  och hustruns son Nils Gustaf äger 3/16.

Av de två gårdar det gäller som från början var på 1/4  vardera, så skulle det alltså fattas 2/16.

Och dessa har ju nedanstående Johan Johansson  (se 1:3)

Nils Gustaf Johansson, som ägde 3/16 av gården,  dör 1847.

I nästa längd, 1851-55,  står att Erik äger 1/8 av denna gård. Så han övertog/köpte den avlidne Nils Gustafs del.

Erik själv, dör 1852. Och gårdarna han äger skrivs som ”sterbhus”.  Om hustrun står att hon är ”vansinnig”. Senare står att hon är ”klensint”.

Arrendatorn Lars Svensson ” aftr. 14 mars 55 (till Hvena)”.

Eriks son Sven Johan tar då över arrendet, han brukar också den andra gården, den som hustrun en gång kom ifrån. Totalt skrivs då storleken på gården till 3/8.

I nästa längd, 1856-60,  står: ”3/8 Ega Sterbhus- Delägarne eft. afl. Erik Svensson härstädes”.

Änkan Catharina dör 1862.  Sonen Sven Johan övertar då hela gården och skrivs som ”Eg. och Br.”, ägare och brukare.  Och storleken på gården är då 3/8, vilket då innefattar alla mark.

 

————————————————————————————————————-

 

Sven Johan Eriksson   f. 16/8 1825 i Kätt. sn             Död 26/6 1895

Hustru:  Anna Karin Jakobsdotter f. 13/12 1827 i Tjärstad sn.

barn:

Kristina Olivia  f. 25/7 1851 i Kätt. sn

Anna Katarina  f. 28/5 1853 i Kätt. sn                           Död 1/9 1877

Johan Emil  f. 5/5 1855 i Kätt. sn                                  Död 27/1 1893

Augusta Amalia  f. 10/12 1856 i Kätt. sn  (g. m. skoll. J.Axel Olsson i Härsjö)

Gustaf Albert  f. 2/8 1862 i Kätt. sn

Hilma Mathilda  f. 9/1 1865 i Kätt. sn                           Död 29/1 1865

Salomon Seth  f. 1/1 1867 i Kätt. sn        (färdig på lär.sem. i Link. 1888 )

Elin Mathilda f. 10/7 1869 i Kätt. sn

 

 

Sven Johan var son till tidigare ägaren Erik Svensson. Denne dog 1852, och då tar Sven Johan över bruket av gården.  Modern ägde 1/4 av Långnäs, som då gick ihop med faderns gård,
som han ärvt/köpt av sina föräldrar, vilken också från början var på 1/4.

Men, en Johan Johansson köpte troligen, på 1810-talet,  1/8 av gården.

Så när nu Sven Johan brukar hela ”sterbhuset”,  efter faderns död, så är storleken på gården 3/8.

Modern Catharina dör 1862, och efter det skrivs Sven Johan som ägare till hela gården,  som betecknas 3/8 Långnäs.

Från år 1889 arrenderar sonen Johan Emil gården, men han dör 1893, 37 år gammal.

Istället tar då en annan son, Gustaf Albert, över arrendet, senare under 1893.

Sven Johan dör 1895, och gården skrivs då som ”sterbhus”.  Sonen Gustaf Albert arrenderar   fortfarande gården.

 

————————————————————————————————————-

 

 

Gustaf Albert Svensson  f. 2/8 1862 i Kätt. sn

hust. Anna Helena Svensdotter f. 1/4  1869 i Kätt. sn

barn:

Dödfött flickebarn 1897

 

Denne var son till ovanstående ägare. Albert tar över arrendet av faderns gård 1893, efter det att hans bror, Johan Emil, dött samma år. Denne hade tidigare arrenderat gården.

Albert gifter sig samma år, den 18 juli,  med Anna Helena Svensdotter från Hanekulla.

Fadern dör 1895, och gården skrivs som sterbhus, men Albert arrenderar troligen gården till 1916. Då köper han och en systerson gården. Systersonen var Gottfrid Svensson,
som från 1937 blev ensam ägare.

 

———————————————————————————————-

 

Gustaf Gottfrid Svensson  f. 6/6 1881 i Kätt.sn              Död 1953alma-svensson-långnäs

hust.  Alma Sofia Johansson  f. 1884 i Åtvids sn.

barn:

Anna Karin Linnea  f. 1914 i Kätt. sn

Sven Gustaf     f. 1916 i Kätt. sn

Rut Margit Sofia  f. 1917 i Kätt. sn

Brita Elisabeth  f. 1919 i Kätt. sn

Karl Helge      f. 1920 i Kätt. sn

 

Gustaf Gottfrid var en ”oäkta” son till Kristina Olivia Svensdotter. I födelseboken uppgives fadern som Per Johan Alfred Germundsson från Hålebo. Där var han dräng,
och i husförhörslängden står det att han förnekar faderskapet.

Kristina Olivia var i sin tur dotter till tidigare en ägaren av gården, Sven Johan Eriksson.  Gottfrid  bor med modern hos hennes föräldrar.

År 1910 finns Gottfrid som dräng hos arrendatorn Gustaf Albert Svensson, som är morbror till honom. Denne arrenderar gården som Gottfrids morfar hade.

Gottfrid gifter sig 1813 med Alma Sofia Johansson från Åtvids socken.

I böckerna står sedan att han, tillsammans med morbrodern Albert, köper gården av sterbhuset.  De har den ihop tills 1937, då Gottfrid ensam övertar den.

Senare arrenderades gården av sönerna Sven och Helge.

Och när Gottfrid dör 1853 köps den av sonen Sven.

 

                                                                                                                                      Alma Svensson från Långnäs gård 1,  fyller 80 år.

                                                                                                                                             Gäster fr. v.  Gunhild Pettersson från Mörtetorp, Alma Svensson från Hålebo,
Ester Svensson Långnäs gård 3,  Sigrid Pettersson Dockekulla,
Mia Rosengren Stensvassa,  bakom blommorna okänd.

 

 

 

————————————————————————————————————-

långnäs-gottfrid-sv

  Långnäs gård 1 från ca 1930.  Fr.v.  Gottfrid Svensson, sonen Helge, hustrun Alma, döttrarna

         Britta, Karin, Margit, Gottfrids morbror  Albert Svensson och Gottfr. son  Sven.

———————————————————————————————————————

 

 

Sven Svensson  f.  1916 i Kätt. sn
Han och brodern Helge arrenderar gården, som fadern äger, ett tag.  När fadern sedan dör 1853, köps gården av Sven året därpå.  Denne äger den till 1992, då barnen till brodern Helge köper den.

—————————————————————————————–

gottfrid-svensson---långnäsalma-svensson-föd.dag

                               Gottfrid Svensson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Alma Svensson

 

 

karin-svensson-långnäs

sven-svensson-långnäs                                                                                                                           Sven Svensson  ca 1940

Karin Svensson  ca 1940

 

                                                                                    

                                                                                      margit-svensson-långnäs

 

 

britta-svensson--långnäs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margit Svensson  ca 1941  

 

 

  Britta Svensson  ca 1941

 

 

 

 

 

helge-svensson-långnäs

                                                                                                                                         Helge Svensson  ca 1941

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

självbindare

  Gottfrid Svensson på självbindaren. Framför står Axel Karlsson i Härsjö,

                        och Britta Svensson från Långnäs.

 

                                                                                                                                      Comments are closed.